Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy policy

Stone nv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacy policy. Heeft u vragen of opmerkingen over ons beleid, richt u deze aan het adres info@stone.be.

Indien u een beroep doet op onze website, verleent u impliciet toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken zoals onderstaand wordt omgeschreven. Stone behoudt zich het recht om deze privacy policy te allen tijde aan te passen. Substantiƫle wijzigingen worden gemeld aan diegenen wiens persoonsgegevens werden verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens

Stone nv verzamelt uw persoonsgegevens om u een veilige en optimale gebruikservaring te bieden op onze website, alsook een betere dienstverlening. De gegevens worden aangewend voor intern beheer van klanten- en leveranciersadministratie. Dit met betrekking tot het opvolgen van bestellingen, facturatie, marketingdoeleinden en gepersonaliseerde reclame.

Wie?

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik. De gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden.

Hoelang?

De persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn om de vooropgestelde doelen te halen. Wanneer deze zijn voldaan, worden de gegevens verwijderd uit onze databank of indien u uw recht tot verwijdering uitoefent.

Wat?

Stone nv verzamelt en gebruikt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vooropgestelde doeleinden. Hieronder volgt een niet-exhaustieve opsomming van de mogelijke persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • mailadres
  • telefoonnummer
  • bedrijf dat wordt vertegenwoordigd
  • IP-adres

Recht op inzage, rectificatie, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht op inzage van de persoonsgegevens en kan ze aanpassen indien onjuist of onvolledig, ze laten verwijderen, de verwerking ervan beperken en bezwaar maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u het recht om de aan Stone nv verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en/of deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail te verzenden naar het volgende mailadres: info@stone.be. Deze beantwoorden wij zo snel mogelijk.

Klacht

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Op zoek naar vakwerk in steen voor een internationaal project?